Mystery shoppping

Zašto tajanstvena kupnja ponekad ne uspije?

Iako rijetko, može se dogoditi da mystery shopping PONEKAD NE USPIJE, odnosno ne dâ željene rezultate. U tom slučaju, svakako bismo predložili da preispitamo sljedeće:

  • Je li kontakt osoba zadužena za projekt sa strane klijenta kompetentna za to (može li pružiti agenciji sve informacije potrebne za organizaciju istraživanja, je li odgovorna osoba, dostupna za informacije o projektu)
  • Znate li što zaista želite učiniti odnosno kako želite iskoristiti rezultate
  • Je li odgovarajuća organizacijska klima u poduzeću
  • Je li u poduzeću fokus na traženje krivaca ili na rješavanje problema
  • Je li dobra komunikacija unutar poduzeća
  • Znate li primiti feedback odnosno rezultate iako nisu uvijek dobri
  • Je li scenarij koji želite realan
  • Je li rok u kojem želite obaviti istraživanje realno
  • Je li agencija uspješno izvršila svoj dio posla (angažiranje odgovarajućeg profila tajnih kupaca, kvalitetna priprema tajnih kupaca, poštivanje uputa dobivenih od klijenta, kvalitetna priprema projekta i analiza podataka).

Ukoliko su svi odgovori na postavljena pitanja „DA“, onda je uspjeh projekta zagarantiran!