Politika zaštite osobnih podataka

Heraklea d.o.o razumije važnost privatnosti svojih suradnika. Sukladno tome, od samog osnutka usvojili smo pravila privatnosti jer prepoznajemo prava naših tajnih kupaca i klijenata kako bismo zaštitili njihove osobne podatke. Ovim dokumentom informiramo Vas o tome koje podatke o Vama prikupljamo, u koju svrhu, kako ih pohranjujemo i upotrebljavamo.

Postupanje agencije i svih njezinih djelatnika te vanjskih suradnika uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te Kodeksom o zaštiti osobnih podataka Udruženja za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pri HGK čiji smo potpisnici.

Heraklea d.o.o je također elitni član međunarodnog strukovnog udruženja MSPA koje okuplja više od 220 tvrtki članica na svim kontinentima te u svom radu slijedi stroga pravila i etičke smjernice koje reguliraju način obavljanja kvalitetnog istraživanja metodom tajne kupnje.

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Svaki put kada sudjelujete u nekom od istraživanja koje provodi agencija Heraklea, povjeravate nam svoje podatke.

Podatke prikupljamo i primamo na sljedeći način:

 • putem naših web-mjesta, formulara, aplikacije, stranice firme na društvenim mrežama ili na druge načine
 • ponekad nam ih dajete izravno (npr. kada ispunjavate pristupnicu ili nam se direktno obraćate), a ponekad ih prikupljamo putem kolačića na web mjestima i aplikaciji
 • ispunjavanjem prijavnice za posao tajnog kupce, putem web mjesta ili aplikacije MARTI 3.1. te mogu sadržavati vaše ime i prezime, datum rođenja, adresu, OIB, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o bankovnom računu, datum rođenja, dob i druge
 • tijekom ispunjavanja obrazaca može se bilježiti i vaša IP adresa
 • nakon potpisivanja ugovora, dobivate pristup korisničkom profilu u našoj aplikaciji te upotrebljavate svoje korisničko ime i dobivate ID kupca i lozinku te nam imate priliku dati dodatne informacije o vašim navikama o životnom stilu i financijskim informacijama i ostalo što nam pomaže da vam ponudimo najprikladnije zadatke za vas
 • ako nas kontaktirate poštom, e-poštom, društvenim mrežama, webom ili telefonom, možemo voditi evidenciju o tom dopisivanju
 • kada sudjelujete ili ste pozvani sudjelovati, u anketama ili pro bono istraživanjima, vaši se podaci mogu koristiti za administriranje i prikupljanje agregiranih anonimnih informacija o rezultatima koje pružamo trećim stranama pri čemu se vaši osobni podaci nikada ne otkrivaju trećim stranama

 

SVRHA PRIKUPLJANJA I NAČIN KORIŠTENJA

Kada se prijavite za posao tajnog kupca, možemo koristiti podatke koje prikupimo od vas u svrhu:

 • profiliranja i procjene profila tajnih kupaca za potrebe projekata
 • uključivanja na popis tajnih kupaca
 • upravljanja vašim korisničkim računom
 • prikupljanja i održavanja povijesnih podataka o vašim zadacima o tajnim kupnjama, plaćanjima i upravljanju plaćanjima prema zakonskoj obvezi
 • izvršavanja naše obveze koje proizlaze ugovora sklopljenog između vas i nas te kako bismo vam pružili informacije koje od nas zatražite
 • kontaktiranja tajnih kupaca putem telefona, emaila i pošte za obavještavanje o aktualnim projektima te u svrhu potencijalnog angažmana za posao tajnog kupca
 • kontaktiranja tajnih kupaca tijekom terenskog dijela istraživanja, edukacije, dorade procjena, slanje materijala potrebnih za obavljanje procjene te obavijesti za dobivanje zadataka na koje ste se predbilježili
 • kontaktiranja tajnih kupaca u svrhu obavještavanja o radionicama i konferencijama koje Heraklea organizira te za slanje email čestitki povodom vašeg rođendana ili sličnih prigoda
 • slanja dokumentacije poštom pri čemu moramo navesti vaše ime, prezime, adresu i grad

 

PRISTUP PODACIMA

Kako bi zaštitila osobne podatke koje prikuplja, Heraklea provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite.

Sve podatke koje prikupljamo pohranjujemo u zaštićene baze podataka. Ovim bazama mogu pristupiti sam ovlaštene osobe unutar naše agencije. Koristimo se alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka. U slučaju da dođe do proboja podataka, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bismo umanjili posljedice proboja, a nadležne institucije i svi pogođeni ispitanici čiji su podaci ugroženi biti će o tome obaviješteni bez odgađanja u slučajevima kada postoji vjerojatnost da će takav proboj prouzročiti visok rizik za njihova prava i slobode.

Svi zaposlenici i vanjski suradnici Heraklee moraju potpisati Ugovor o povjerljivosti (tajnosti) podataka koji ih obvezuje na čuvanje svih poslovnih informacija, uključujući i informacije o osobnim podacima tajnih kupaca. Ukoliko netko od djelatnika prekrši Ugovor i otkrije povjerljive informacije, osim novčanih kazni, moguće su i kazne u obliku ukidanja sigurnosnog odobrenja, suspenzije i otkaza.

Od 25.5.2018. godine, kada Uredba stupa na snagu, od tajnih kupaca tražimo privolu za sudjelovanje u istraživanju i prikupljanje njihovih osobnih podataka. Samo tajni kupci koji nam pismeno, elektronički ili usmeno daju svoju privolu mogu sudjelovati u istraživanju.

Kao tajni kupci imate sljedeća prava, koja možete ostvariti nakon što utvrdimo Vaš identitet:

 • mogućnost uvida u podatke koje imamo pohranjene (tajni kupac može od agencije zatražiti pristup podacima koje imamo pohranjene o njemu, ukoliko su oni još dostupni odnosno nisu trajno izbrisani)
 • mogućnost izmjene/dopune osobnih podataka (tajni kupac ima mogućnost zatražiti izmjenu pohranjenih podataka o njemu osobno)
 • mogućnost brisanja osobnih podataka (tajni kupac može zatražiti djelomično ili potpuno brisanje svih osobnih podataka. Agencija je dužna izuzeti i obrisati podatke ukoliko su isti dostupni. ukoliko se traži brisanje podataka koji su već anonimizirani i statistički obrađeni za potrebe izvještavanja na skupnoj razini, navedene podatke nije moguće izuzeti iz izvještaja)
 • mogućnost povlačenja privole za obradu osobnih podataka (povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja)
 • mogućnost prigovora – za prigovor, ostvarivanje svojih prava ili dodatne informacije o načinu na koji upravljamo osobnim podacima, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

Elektronička pošta: gdpr@heraklea.hr

Broj telefona: 01/4811 760

Heraklea d.o.o. Zadržava pravo modificiranja svoje Politike zaštite osobnih podataka u skladu sa zakonskim promjenama i razvojem poslovanja. Svaka izmjena biti će pravovremeno objavljena na našim web stranicama.

 

Zagreb, 25.05.2018.