TZ Grada Malog Lošinja – LOŠINJ, otok vitalnosti i kvalitete usluge (2012)